miercuri, 22 octombrie 2014

COMUNICARE

Vineri, 24.10.2014 orele 17.00, are loc Adunarea Generală a filialei SCMD Giurgiu1 cu următoarea ordine de zi:
1. - Informarea membrilor filialei cu problemele discutate la CMR 2014 Alba Iulia.
2. - Discutarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar unui membru al filialei aflat într-o situație deosebită.
3. - Discuții.
Ședința se desfășoară în sala de festivități a ANCMR Giurgiu situată în str. București nr. 67.
Semnează
BO al filialei