marți, 15 noiembrie 2016


Adunarea generală a Filialei 1 Giurgiu 
În data de 26.11.2016 ora: 11.00 se desfășoară adunarea generală a 
Filialei 1 Giurgiu a SCMD.

Locul de desfășurare:
Sala de festivități a ANCMRR Filiala Giurgiu, Bulevardul București Nr. 67 Giurgiu.
Ordinea de zi:
1. Alegerea noilor membri ai biroului operativ;
2. Clarificări privind Legea pensiilor militare de stat și OUG nr.57/2015 - neconstituționalitatea OUG 57/2015 și tergiversarea discutării ei în Camera Deputaților;
3. Instruire privind algoritmul demersurilor către autorități și instanțele de judecată pentru acordarea drepturilor legitime rezerviștilor și urmașilor lor;
4.Primirea de noi membri și plata la zi a cotizației de membru al SCMD;
5.Perspectiva acțiunilor SCMD pentru aplicarea Legii sindicatelor, aflată în proiect la Camera Deputaților.

BIROUL OPERATIV

miercuri, 22 octombrie 2014

COMUNICARE

Vineri, 24.10.2014 orele 17.00, are loc Adunarea Generală a filialei SCMD Giurgiu1 cu următoarea ordine de zi:
1. - Informarea membrilor filialei cu problemele discutate la CMR 2014 Alba Iulia.
2. - Discutarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar unui membru al filialei aflat într-o situație deosebită.
3. - Discuții.
Ședința se desfășoară în sala de festivități a ANCMR Giurgiu situată în str. București nr. 67.
Semnează
BO al filialei

joi, 31 octombrie 2013

COMUNICAT

Joi, 07.11.2013 ora 17.00, la sala ANCMRR Giurgiu, Calea Bucureşti Nr. 63 (vis a vis de Biserica Eroilor), va avea loc Adunarea Generală a membrilor SCMD filiala Giurgiu.
Ordinea de zi va fi următoarea: 
  1. Bilanţul activităţii filialei în anul 2013;
  2. Execuţia bugetului filialei pe 2012 şi stadiul execuţiei în anul 2013;
  3. Analiza plătii cotizaţiei de către membrii filialei;
  4. Prezentarea şi analiza proiectelor de Hotărâri propuse a fi dezbătute în Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, care va avea loc la Alba Iulia în perioada 29.11 - 01.12.2013;
  5. Reconfirmarea membrilor BO;
  6. Stabilirea mandatului de delegare a filialei la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor;
  7. Discuţii, propuneri, concluzii.

   BO al Filialei 1 Giurgiu

joi, 24 octombrie 2013

ALGORITMUL DE CONTESTARE A DECIZIILOR DE PENSIE EMISE IN BAZA LEGII 241/2013


1.     Dupa primirea deciziei in temeiul L.241/2013, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, aceasta se contesta personal de membrul de sindicat in 30 de zile la Comisia de Contestatii Pensii din cadrul ministerului (Modelul de constestatie il puteti descarca aici);
2.     In termen de 45 zile de la depunerea contestatiei, comisia urmeaza sa emita un raspuns – hotararea comisiei;
3.     In termen de 30 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii, in functie de data consemnata pe stampila aplicata pe plic, impotriva deciziei de pensie si hotararii comisiei se formuleaza actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale
4.     In cazul in care dupa 45 zile de la data contestatiei, nu se emite hotararea Comisiei de Contestatii Pensii, poate fi formulata actiune in instanta la sectia de conflicte de munca si asigurari sociale numai impotriva deciziei de pensie;
5.     Urmare a solicitarilor membrilor de sindicat, SCMD, in numele membrilor sai consemnati individual, care au cotizatia platita la zi, va promova o actiune comuna, iar solutia instantei va fi opozabila exclusiv celor care sunt enumerati in cuprinsul cererii de chemare in judecata. Pentru a figura individual in aceasta cauza este necesar ca fiecare membru de sindicat sa depuna la Departamentul Juridic 4 ex.in copie-conform cu originalul de pe decizia comunicata in temeiul L.241/2013+plic comunicare, de pe contestatie+ plic comunicare sau stampila care atesta primirea contestatie, de pe hotararea Comisiei de Contestatii Pensii+plic comunicare copie, de pe Decizia emisa inainte de decembrie 2010, de pe cartea de identitate (pe care se va trece si un numar de telefon de contact). Aceste documente vor fi insotite de o imputernicire scrisa din partea membrului de sindicat (model tip) si de un certificat de membru (eliberat de Secretariatul General al SCMD, model tip). Pentru acest demers, se va achita suma de 50 (cincizeci) lei la casieria SCMD.
6.     Documentele mentionate la punctul 5 vor fi aduse la SCMD in termen de 5 zile de la primirea hotararii Comisiei de Contestatii Pensii. Membrii SCMD din provincie pot achita suma de 50 lei in contul colector al SCMD, deschis la BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, Agentia Carol - RO41BRDE441SV79262374410 si pot expedia prin posta sau curier documentele mentionate pe adresa punctului de lucru central al SCMD - Bd Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, Bucuresti, cod 013705.
7.     Date suplimentare se pot obtine la Secretariatul General al SCMD (privind evidenta si plata cotizatiei de membru, precum si eliberarea certificatului de membru SCMD) si de la Departamentul Juridic al SCMD (privind celelalte documente).
SEF DEPARTAMENT JURIDIC,

Col. (r) Caloian Monica

vineri, 14 iunie 2013

ANUNȚ

Pentru susținerea prin participare directă la acțiunile ce se vor desfășura sub lozinca „Onoare, Demnitate, Loialitate și Respect fața de cuvântul dat” începând de astăzi, 14.06.2013, la sediul SCMD Giurgiu, membri de sindicat se pot înscrie pe tabele pentru acțiunea de protest care se va desfășura în București la o data care va fi comunicată ulterior (după ședința Comitetului Director din 14.06.2013).
Detalii la sediul Filialei 1 Giurgiu a SCMD.


Biroul Operativ al Filialei 1 Giurgiu


luni, 29 aprilie 2013

 ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA
a Filialei 1 Giurgiu

Sâmbătă, 27.04.2013, s-au împlinit trei ani de la înființarea Filialei 1 Giurgiu a SCMD. Acest eveniment a fost marcat de către membrii de sindicat printr-o Adunare Generală Extraordinară ce s-a ținut în clubul pensionarilor militari din Giurgiu.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Prezentarea activităţii Filialei 1 Giurgiu.
2. Evoluţia situaţiei membrilor filialei.
3. Situaţia proceselor la Tribunalul Giurgiu, Curtea de Apel Bucureşti şi CEDO.
4. Diverse
Din partea SCMD central au participat dl. col.(r) dr. Mircea Dogaru și dl cpt. cdor (r) Răzvan Sîrbu, iar din partea Grupului de filiale zona”Muntenia Sud” dl. col. (r) Victor Popescu, președinte filiala 1 Pitești și dl. col. jr. (r) Puiu Diță.
Au prezentat materiale dl. cdr. (r) Ioan Truță și dl. cdr (r) Mihai Cristescu, iar dl. Mircea Dogaru a făcut o ampla prezentare a situației politice din Romania și toate acțiunile întreprinse de SCMD pentru atingerea scopurilor propuse.
La final dl Dogaru, dl. Popescu și dl. Diță au raspuns întrebărilor puse de participanți. Sedința s-a desfășurat într-un climat deosebit de deschis și s-a prelungit cu mult peste asteptări.